Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
188
7
Ayarl
a
r
4
[Başlangıç Sesi] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
5
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
6
Ses tipini seçmek için dört-yollu düğmeyi (23
kullanınız.
[1], [2], [3] veya [Kapalı] arasından seçim yapınız.
7
4 düğmesine basınız.
8
4. ila 7. Adımlarda yapılan şekilde [Deklanşör Sesi], 
[İşletim Sesi] ve [Zamanlayıcı Sesi] ayarını yapınız.
9
3 düğmesine iki defa basınız.
Kamera, A moduna veya Q moduna döner.
Başlangıç tarih ve saat ayarlarını değiştirebilirsiniz (s.49). Ayrıca, 
kamerada tarihin görüntülenme biçimini de ayarlayabilirsiniz.
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, dört-yollu düğmeye (5) 
bir kere basınız.
2
[Tarih Ayarlama] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Tarih Ayarlama] ekranı görüntülenir.
Ses Tipini Değiştirmek İçin
Tarih ve Saatin Değiştirilmesi