Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
189
7
Ayarl
a
r
4
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Çerçeve, [aa/gg/yy] kısmına geçer.
Başlangıç ayarına veya önceki ayara bağlı 
olarak, [gg/aa/yy] veya [yy/aa/gg] 
görüntülenebilir.
5
Tarih formatını seçmek için dört 
yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
[aa/gg/yy], [gg/aa/yy] veya [yy/aa/gg] 
arasından seçim yapınız.
6
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Çerçeve, [24h] kısmına geçer.
7
[24h] (24 saat ekranı) veya [12h] 
(12 saat ekranı) seçimini yapmak 
için dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
8
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Çerçeve [Tarih Biçimi] kısmına geri döner.
9
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çerçeve, [Tarih] kısmına geçer.
10
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Çerçeve, 5. Adımda ayarlanmış olan tarih 
biçimine bağlı olarak aşağıdaki 
seçeneklerden birine hareket eder.
[aa/gg/yy] için ay
[gg/aa/yy] için gün
[yy/aa/gg] için yıl
Ta r i h   Ay a r l a m a
MENU
İ p t a l
Ta r i h   B i ç i m i
Ta r i h
S a a t
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı
gg aa yy
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 0 : 0 0
/
/
24h
MENU
aa yy
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 0 : 0 0
/
/
24h
Ta r i h   Ay a r l a m a
İ p t a l
Ta r i h   B i ç i m i
Ta r i h
S a a t
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı
gg
MENU
MENU
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 0 : 0 0
aa yy
/
/
24h
Ta r i h   Ay a r l a m a
İ p t a l
Ta r i h   B i ç i m i
Ta r i h
S a a t
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı
gg
MENU
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 0 : 0 0
24h
aa yy
/
/
Ta r i h   Ay a r l a m a
İ p t a l
Ta r i h   B i ç i m i
Ta r i h
S a a t
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı
gg