Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
190
7
Ayarl
a
r
Aşağıdaki işlemlerde ve ekranlarda örnek olarak [aa/gg/yy] 
kullanılmaktadır. Başka bir tarih biçimi seçilmiş olsa bile işlemler 
aynıdır.
11
Dört-yollu düğmeyi (23
kullanarak ayı değiştiriniz.
12
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Çerçeve, gün alanına hareket eder. Günü değiştirmek için dört-yollu 
düğmeyi (23) kullanınız. Günü değiştirdikten sonra, aynı şekilde yılı 
da değiştiriniz.
13
8 ila 12 Adımlarında olduğu gibi saati aynı şekilde 
değiştiriniz.
Eğer 7. adımda [12h] seçtiyseniz, ayara uygun olarak AM ve PM 
arasında değişiklik yapılabilir.
14
[Ayarlar tamamlandı] seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmede 
(
3) üzerine basınız.
15
4 düğmesine basınız.
Tarih ve saat ayarları kaydedilir.
Adımda 4 düğmesine bastığınız zaman, kamera saati 00 saniyeye 
resetlenir. Tam saati ayarlamak için, zaman sinyali 00 saniyeye ulaşana 
kadar (TV, radyo, vs.) 4 düğmesine basınız.
MENU
0 0 : 0 0
24h
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
aa yy
/
/
Ta r i h   Ay a r l a m a
İ p t a l
Ta r i h   B i ç i m i
Ta r i h
S a a t
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı
gg
MENU
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 0 : 0 0
24h
gg/aa/yy
OK
Tamam
Ta r i h   Ay a r l a m a
İ p t a l
Ta r i h   B i ç i m i
Ta r i h
S a a t
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı