Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
191
7
Ayarl
a
r
“Tarih ve Saat Ayarı” (s.49) ve “Tarih ve Saatin Değiştirilmesi” (s.188) 
kısmında seçilen tarih ve saat Bulunulan Yer tarih ve saati olarak işlev 
görür. Eğer dünya saati işlevini kullanarak Gidilen Yer şehrini 
ayarlarsanız, başka bir zaman diliminde fotoğraf çekerken Gidilen yere 
ait tarih ve zamanı görüntüleyebilirsiniz.
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, dört-yollu düğmeye (5) 
bir kere basınız.
2
[Dünya Saati] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Dünya Saati] ekranı görüntülenir.
4
[X Gidilen Yer] seçimini yapmak 
için dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
5
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[X Gidilen Yer] ekranı görüntülenir. Mevcut olarak seçili şehir haritada 
yanıp söner.
6
Dört-yollu düğmeyi kullanarak 
(
45) Gidilen Yer şehrini 
değiştiriniz.
Seçili şehirdeki zaman, lokasyon ve saat 
farkı görüntülenir.
Dünya Saati Ayarı
Gidilen Yeri Belirlemek İçin
MENU
1 4 : 2 5
DST
OFF
OFF
OFF
DST
OFF
OFF
OFF
D ü n y a   S a a t i
G i d i l e n   y e r
B u l u n u l a n   y e r
S a a t   S e ç
İ s t a n b u l
İ s t a n b u l
1 4 : 2 5
G i d i l e n   y e r
Þe h i r
Ý s t a n b u l
Ya z / K ý þ
S a a t F r k .
+ 0:00
1 4 : 2 5
MENU
OK
Ta m a m
Ý
p t a l
p t a l
Ý p t a l