Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
192
7
Ayarl
a
r
7
[Yaz/Kış] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
8
O
 veya P seçmek için dört-yollu düğmeyi (45
kullanınız.
Eğer Gidilen Yer şehrinde yaz saati uygulaması varsa O seçiniz.
9
4 düğmesine basınız.
Ayarlar kaydedilir ve [Dünya Saati] ekranı tekrar belirir.
10
3 düğmesine iki defa basınız.
Kamera, mevcut ayarla birlikte çekim konumuna döner.
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (5) basınız.
2
[Dünya Saati] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Dünya Saati] ekranı görüntülenir.
4
[Saat Seç] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
5
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
Bulunulan yer şehri için şehir ve Yaz/Kış ayarını yapmak amacıyla 4. 
adımda [W Bulunulan yer] seçimini yapın.
Gidilen Yer Saatini Görüntülemek İçin (Saat Seç)
MENU
1 4 : 2 5
DST
DST
OFF
OFF
OFF
D ü n y a   S a a t i
G i d i l e n   y e r
B u l u n u l a n   y e r
S a a t   S e ç
L o n d o n
İ s t a n b u l
1 3 : 2 5