Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
193
7
Ayarl
a
r
6
X
 veya W seçmek üzere dört-
yollu düğmeyi (23) kullanınız.
X
Gidilen yer olarak ayarlanan şehrin 
saatini gösterir
W
Bulunulan yer olarak ayarlanan 
şehrin saatini gösterir
7
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
8
3 düğmesine iki defa basınız.
Kamera, A moduna veya Q moduna 
döner.
6. adımda X (Gidilen Yer) seçimi 
yapıldığında, gidilen yerdeki tarih ve 
zamanın A modunda görüntülendiğine 
işaret etmek amacıyla ekranda X simgesi 
belirir.
Görüntülenen menülerin, hata mesajlarının, vs. dilini seçebilirsiniz.
Bu kameranın desteklediği 20 dil şunlardır: İngilizce, Fransızca, 
Almanca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hollandaca, Japonca, 
Danimarkaca, İsveççe, Fince, Lehçe, Çekçe, Macarca, Türkçe, 
Yunanca, Rusça, Tai, Korece, Çince (geleneksel ve basitleştirilmiş).
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (5) basınız.
2
[Language/
] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (23) kullanınız.
Ekran Dilinin Değiştirilmesi
DST
DST
OFF
OFF
OFF
1 4 : 2 5
G i d i l e n   y e r
B u l u n u l a n   y e r
S a a t   S e ç
D ü n y a   S a a t i
L o n d o n
İ s t a n b u l
1 3 : 2 5
MENU
OK
Ta m a m
Ý
p t a l
p t a l
İ p t a l
38
38
38
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
00:25
00:25