Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
194
7
Ayarl
a
r
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Language/
] ekranı görüntülenir.
4
Bir dil seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (
2345) kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
Menüler ve mesajlar seçilen dilde görüntülenir.
Fotoğrafların kaydedilmesi için klasör isimlendirme sistemini 
değiştirebilirsiniz. İsimlendirme sistemi [Tarih] olarak ayarlandığında, 
fotoğraflar çekildikleri tarihe göre farklı klasörlere kaydedilecektir.
Klasör İsimlendirme Sisteminin Değiştirilmesi
PENTX
xxxPENTX (Burada xxx, 3 basamaklı klasör numarasıdır)
Tarih
xxx_aagg (3 basamaklı klasör numarası_ay gün)
* xxx_ggaa (3 basamaklı klasör numarası_gün ay); [Tarih Biçimi] [gg/aa/
yy] olarak ayarlandığında
E n g l i s h
Nederlands
Svenska
I t a l i a n o
D a n s k
Deutsch
P o l s k i
Magyar
S u o m i
MENU
OK
Ta m a m
Ý p t a l
Ý p t a l
Ý p t a l
DCIM
100PENTX
101_0925
102_1001
DCIM
100PENTX
101_0925
DCIM
100PENTX
100
100
101
100
101
102
[PENTX] klasör ismi ayarı 
ile çekilmiş.
(örneğin 25 Eylül)
[Tarih] klasör ismi ayarı ile 
çekilmiş.
(örneğin 25 Eylül)
Sonraki sefer, tekrar 
[Tarih] klasör ismi 
ayarı ile çekilmiş.
(örneğin 1 Ekim)
• 900 adede kadar klasör oluşturulabilir.
• Bir klasör içerisine 9999 adede kadar fotoğraf veya ses 
dosyası kaydedilebilir.