Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
195
7
Ayarl
a
r
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (5) basınız.
2
[Klasör İsmi] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
4
[PENTX] veya [Tarih] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
Kamerayı AV cihazına bağladığınızda, fotoğraf çekmek ve izlemek için 
uygun video çıkış formatını (NTSC ya da PAL) seçiniz.
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (5) basınız.
2
[Video Out] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
4
Bir video çıkış formatını seçmek 
için dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
AV cihazının giriş formatına uyacak video 
çıkış formatını seçiniz.
Video Çıkış Formatının Değiştirilmesi
Ay a r
2 / 3
MENU
C a n c e l
C a n c e l
İ p t a l
OK
OK
OK
Ta m a m
N T S C
PA L
Video Out
Eye-Fi
Güç Tasarrufu
Otomatik Kapanma
S ı f ı r l a m a
5 sn.
Parlaklık Svysi
3 dk.