Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
196
7
Ayarl
a
r
5
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
Bir Eye-Fi kartı ile kablosuz LAN üzerinden bilgisayarınıza ve istediğiniz 
web sitesine otomatik olarak fotoğraf aktarabilirsiniz. Fotoğraf 
aktarmakla ilgili detaylar için bkz. “Bir Eye-Fi Kartı İle Fotoğraf Aktarımı” 
(s.226).
 Varsayılan ayar P (Kapalı) şeklindedir.
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (5) basınız.
2
[Eye-Fi] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (23
kullanınız.
3
O
 veya P seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (45) kullanınız.
O
Eye-Fi kartını kullanarak aktarmaya 
başlar
P
Eye-Fi kartını kullanarak aktarma 
yapmaz 
4
3 düğmesine basınız.
Kamera, A moduna veya Q moduna döner.
Fotoğraflar otomatik olarak aktarılır.
Video çıkış formatı, bulunulan ülke veya bölgenin ayarlarından farklı 
olarak ayarlanmışsa, izlenmek istenen fotoğraf veya ses dosyaları 
izlenemeyebilir. Bu durumda, video çıkış formatı ayarını değiştiriniz.
Eye-Fi İletişimi Ayarlamak
2 / 3
MENU
Çıkış
PAL
Ay a r
Video Out
Eye-Fi
Güç Tasarrufu
Otomatik Kapanma
S ı f ı r l a m a
5 sn.
Parlaklık Svysi
3 dk.