Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
197
7
Ayarl
a
r
Ekranın parlaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz.
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (5) basınız.
2
[Parlaklık Svysi] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
3
Parlaklığı ayarlamak için dört-
yollu düğmeyi (
45) kullanınız.
F
Karanlık
G
Normal
H
Parlak
4
3 düğmesine basınız.
Kamera, A moduna veya Q moduna döner.
Ekran, ayarlı olan parlaklıkla belirir.
Belirli bir süre herhangi bir işlem yapılmaması halinde ekranın otomatik 
olarak kararmasını ayarlayarak pil enerjisinden tasarruf edebilirsiniz. 
Enerji tasarrufu fonksiyonu etkin hale getirildikten sonra, eğer herhangi 
bir düğmeye basılırsa ekran normal parlaklığına döner.
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (5) basınız.
2
[Güç Tasarrufu] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
Ekran Parlaklık Ayarı
Enerji Tasarrufu Fonksiyonunun Kullanımı
2 / 3
MENU
Çıkış
PAL
Ay a r
Video Out
Eye-Fi
Güç Tasarrufu
Otomatik Kapanma
S ı f ı r l a m a
5 sn.
Parlaklık Svysi
3 dk.