Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
198
7
Ayarl
a
r
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
4
Kameranın güç tasarruf moduna 
geçmesi için gerekli süreyi 
belirlemek üzere dört-yollu 
düğmeye (
23) basınız.
[2dk.], [1dk.], [30sn.], [15sn.], [5sn.] veya 
[Kapalı] arasından seçim yapınız.
5
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
Belirli bir süre herhangi bir işlem yapılmaması halinde kamerayı otomatik 
olarak kapanmaya ayarlayabilirsiniz.
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (5) basınız.
2
[Otomatik Kapanma] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
• Güç Tasarrufu, aşağıda belirtilen durumlarda çalışmaz:
- j (Sürekli Çekim) modunda fotoğraf çekerken
- Yürütme modunda
- Bir film kaydedilirken
- Kamera bir bilgisayara bağlı durumdayken
- Bir menü görüntülenmekteyken
• Kamera açıldıktan sonra hiçbir işlem yapılmadığı zaman, [5sn.] ayarlı 
olsa bile, Güç Tasarrufu işlevi 15 saniye geçtikten sonra etkin hale 
gelir.
Otomatik Kapanma Ayarı
2 / 3
MENU
C a n c e l
C a n c e l
OK
OK
2 d k .
K a p a l ı
5 s n .
3 0 s n .
1 d k .
1 5 s n .
Ay a r
İ p t a l
OK
Ta m a m
Video Out
Eye-Fi
Güç Tasarrufu
Otomatik Kapanma
S ı f ı r l a m a
Parlaklık Svysi