Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
199
7
Ayarl
a
r
4
Kameranın ne kadar süre 
içerisinde otomatik olarak 
kapanacağını belirlemek üzere 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
[5dk.], [3dk.] veya [Kapalı] arasından seçim 
yapınız.
5
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
Kamera açıldığı zaman görüntülenmek üzere başlangıç ekranını 
seçebilirsiniz.
Başlangıç ekranı olarak aşağıdaki fotoğraflardan herhangi birini 
seçebilirsiniz:
- Çekim modlarına ve düğmelere bir kılavuz bilgi sağlamak üzere 
Kılavuz Görüntü Başlangıç Ekranı
- Önceden yüklü 3 fotoğraftan biri
- Kendi fotoğraflarınızdan biri (yalnızca fotoğraflarla uyumlu)
1
Q
 modunda dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
Otomatik Kapanma fonksiyonu aşağıda belirtilen durumlarda çalışmaz:
- Ses  Kayıt modunda ses kaydı yapılırken
- j (Sürekli Çekim) modunda fotoğraf çekerken
- Bir film kaydedilirken
- Slayt gösterimi ya da film/ses oynatımı esnasında
- Kamera bir bilgisayara bağlı durumdayken
- Bir  Eye-Fi  kartı ile fotoğraf aktarırken
Başlangıç Ekranının Değiştirilmesi
K a p a l ı
3 d k .
5 d k .
2 / 3
MENU
C a n c e l
C a n c e l
OK
OK
PAL
Ay a r
İ p t a l
OK
Ta m a m
Video Out
Eye-Fi
Güç Tasarrufu
Otomatik Kapanma
S ı f ı r l a m a
Parlaklık Svysi