Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
201
7
Ayarl
a
r
Piksel Haritalama, CCD sensördeki bozuk pikselleri eşleştirmek ve 
düzeltmek için kullanılan bir fonksiyondur. Eğer görüntü noktaları her 
zaman aynı yerde bozuk olarak beliriyorsa Piksel Haritalama 
fonksiyonunu kullanınız.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız ve dört-yollu 
düğmeye (5) basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
Q
 modunda 3 düğmesine basıldığında [Piksel Haritalama] 
seçilemez.
2
[Piksel Haritalama] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Piksel Haritalama] ekranı görüntülenir.
4
[Piksel Haritalama] seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
Bozuk pikseller bulunur ve düzeltilir.
CCD Sensörde Bozuk Piksellerin Düzeltilmesi 
(Piksel Haritalama)
Pil seviyesi düşük olduğunda, ekranda [Piksel Haritlm. işlemini etkin 
kılmak için yeterli pil gücü yok] mesajı görüntülenir. K-AC88 AC adaptör 
kitini (seçmeli) kullanınız veya tam olarak şarj edilmiş bir pil takınız.
MENU
3 / 3
Ayar
Tümünü sil
Piksel Haritalama
Format
Çıkış
Piksel Haritalama
G ö r ü n t ü   s e n s ö r ü n ü
k o n t r o l   e d e r   v e   s o n r a
a y a r l a r ı   y a p a r
Piksel Haritalama
İptal
OK
Tamam