Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
202
7
Ayarl
a
r
Kamera ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Sıfırlama 
ayarları için “Başlangıç Ayarları” (s.236) kısmına bakınız.
1
Q
 modunda 3 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü görüntülenir.
A
 modunda 3 düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (5) basınız.
2
[Sıfırlama] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Sıfırlama] ekranı görüntülenir.
4
[Sıfırlama] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
Ayarlar, fabrika ayarlarına geri dönmüştür.
Fabrika Ayarlarına Geri Dönülmesi (Sıfırlama)
Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden etkilenmez:
- Tarih Ayarlama
- Dünya Saati
- Language/
- Video  Out
S ı f ı r l a m a
B a ş l a n g ı ç   a y a r l a r ı n a
d ö n d ü r ü r
S ı f ı r l a m a
İ p t a l
OK
Ta m a m