Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
207
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
3
[ArcSoft MediaImpression 2.0 
for PENTAX] üzerine tıklayın.
Dil seçim ekranı belirir.
4
[İngilizce] seçimini yapın ve 
[Tamam] üzerine tıklayın.
Kurulum ekranı belirir.
Programı kurmak için ekrandaki 
kılavuz bilgileri takip edin.
5
[Finish] (Bitir) üzerine tıklayın.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” 
kurulumu böylece tamamlanır.
6
Kurulum ekranında [Exit] (Çıkış) düğmesine tıklayın.
Pencere kapanır.
Eğer Windows Vista kullanıyorsanız
[AutoPlay] (Otomatik Oynat) ekranı belirdiği zaman, aşağıdaki adımları 
izleyerek kurulum ekranını görüntüleyiniz.
1) [PENTAX Software Installer] (PENTAX Yazılım Kurucusu) üzerine 
tıklayınız.
2) [Continue] (Devam) üzerine tıklayınız.
Eğer Windows XP kullanıyorsanız
Kurulum ekranı otomatik olarak belirir.