Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
208
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
Fotoğraf görüntüleme/yönetme programını (MediaImpression 2.0 for 
PENTAX) kurunuz.
1
Macintosh’unuzu açınız.
2
CD-ROM’u (S-SW104), CD-ROM sürücüsüne 
yerleştiriniz.
3
CD-ROM (S-SW104) simgesine çift-tıklayınız.
4
[PENTAX Software Installer] (PENTAX Yazılım 
Kurucusu) simgesine çift-tıklayınız.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” kurulum ekranı belirir.
5
[ArcSoft MediaImpression 2.0 
for PENTAX] üzerine tıklayın.
Kurulum ekranı belirir.
Programı kurmak için ekrandaki 
kılavuz bilgileri takip edin.
6
[Close] (Kapat) üzerine 
tıklayınız.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” 
kurulumu böylece tamamlanır.
7
Kurulum ekranında [Exit] (Çıkış) düğmesine tıklayın.
Pencere kapanır.
Macintosh