Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
211
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
Bir Windows PC’yle Bağlantı Kurulması
Birlikte verilen USB kablosunu (I-USB7) kullanarak kameranızı Windows 
PC’ye bağlayınız.
1
Windows PC’nizi açınız.
2
Kameranızı kapatınız.
3
Kameranızı birlikte verilen USB kablosu ile Windows 
PC’ye bağlayınız.
USB kablosunun terminalini kameranın ön tarafındaki ok işaretine  
bakacak şekilde bağlayınız.
4
Kameranızı açınız.
Kamera ile Windows PC’nizin Bağlanması