Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
212
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
Kamera ile çekilmiş olan fotoğrafları Windows PC’nize aktarınız.
5
Kopyalamak için bir fotoğraf 
seçin.
Varsayılan ayarda, cihazdaki tüm 
medya dosyaları bilgisayarınıza 
aktarılacaktır. Eğer bunlardan sadece 
bazılarını almak istiyorsanız, almak 
istediğiniz dosyaları önceden 
seçmelisiniz.
Eğer Windows Vista kullanıyorsanız
[AutoPlay] (Otomatik Oynatma) ekranı göründüğünde, dosya alma 
ekranını görüntülemek için [Import media files to local disk] (Medya 
dosyalarını yerel diske al) üzerine tıklayın.
Eğer Windows XP kullanıyorsanız
[Removable Disk] (Kaldırılabilir Disk) ekranı göründüğü zaman, 
aşağıdaki adımları izleyerek dosya alma ekranını görüntüleyin. Eğer 
[Removable Disk] (Kaldırılabilir Disk) ekranı görünmezse, “[Removable 
Disk] (Kaldırılabilir Disk) ekranı görünmediğinde” (s.213) b
ölümündeki 
adımları takip ediniz.
1) [Import media files to local disk] (Medya dosyalarını yerel diske al) 
seçimini yapın.
2) [OK] (Tamam) üzerine tıklayın.
Kamera bir Windows PC’ye bağlıyken zamanlayıcı ışığı yanıp söner.
Fotoğrafların Aktarımı
Eğer kamerada SD Hafıza Kartı yoksa, dahili hafızada kayıtlı olan 
fotoğraflar Windows PC’ye aktarılacaktır.