Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
213
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
6
 [Destination Folder] (Hedef 
Klasör), [Subfolder Name] (Alt 
Klasör Adı) ve [Import Options] 
(Alma Seçenekleri) bilgilerini 
belirleyiniz ve [Import] (Al) 
üzerine tıklayınız.
Fotoğraflar Windows PC’nize 
kopyalanır.
7
[Done] (Tamam) üzerine 
tıklayın.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” için 
[Media Browser] (Medya Tarayıcısı) 
ekranı belirir.
5
Masaüstündeki [MediaImpression 
2.0 for PENTAX] simgesine çift-
tıklayınız.
6
[Import] (Al) üzerine tıklayın.
7
[Get Media from] (Medyayı 
şuradan al:) açılır listesinde 
kamerayı seçin.
[Removable Disk] (Kaldırılabilir Disk) ekranı görünmediğinde