Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
214
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
8
Kopyalamak için bir fotoğraf 
seçin.
Varsayılan ayarda, cihazdaki tüm 
medya dosyaları bilgisayarınıza 
aktarılacaktır. Eğer bunlardan sadece 
bazılarını almak istiyorsanız, almak 
istediğiniz dosyaları önceden 
seçmelisiniz.
9
 [Destination Folder] (Hedef 
Klasör), [Subfolder Name] (Alt 
Klasör Adı) ve [Import Options] 
(Alma Seçenekleri) bilgilerini 
belirleyiniz ve [Import] (Al) 
üzerine tıklayınız.
Fotoğraflar Windows PC’nize 
kopyalanır.
10
[Done] (Tamam) üzerine 
tıklayın.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” için 
[Media Browser] (Medya Tarayıcısı) 
ekranı belirir.
Eğer SD Hafıza Kartının birim etiketi varsa, [Removable Disk] 
(Kaldırılabilir Disk) yerine birim etiketinin adı görünür. Yeni ve 
formatlanmamış bir SD Hafıza Kartında imalatçının adı ya da model 
numarası görünebilir.