Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
215
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
1
Görev çubuğundaki  
[Donanımı Güvenle Kaldır] 
simgesine çift tıklayınız.
“Donanımı Güvenli Kaldır” ekranı görüntülenir.
2
[USB Yığın Depolama Aygıtı] 
seçimini yapınız ve [Durdur] 
düğmesine tıklayınız.
“Donanım Aygıtını Durdur” ekranı 
görüntülenir.
3
[USB Yığın Depolama Aygıtı] 
seçiniz ve [Tamam] düğmesine 
tıklayınız.
Donanımın güvenli şekilde 
çıkarılabileceğini belirten bir mesaj 
belirir.
4
[Tamam] üzerine tıklayınız.
Kameranın Windows PC İle Bağlantısının 
Kesilmesi