Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
216
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
5
[Kapat] üzerine tıklayınız.
6
USB kabloyu Windows PC’nizden ve kameradan 
çıkarınız.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” programı, fotoğraflarınızı 
görüntülemeye, düzenlemeye, yönetmeye, aramaya, paylaşmaya ve 
yazdırmaya imkan verir.
1
Masaüstündeki [MediaImpression 2.0 for PENTAX] 
simgesine çift-tıklayınız.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” başlar ve [Start Page] (Başlangıç 
Sayfası) görünür.
2
[All Media] (Tüm Medya) üzerine tıklayınız.
[Media Browser] (Medya Tarayıcısı) ekranı görüntülenir.
• Eğer kamera (kaldırılabilir disk) “MediaImpression 2.0 for PENTA” gibi 
bir uygulama tarafından kullanılıyorsa, uygulama kapatılıncaya kadar 
kameranın bağlantısı kesilemez.
• USB kablo Windows PC’nizden veya kameradan çıkarıldığında, 
kamera otomatik olarak oynatım moduna geçecektir.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” 
Uygulamasının Başlatılması