Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
218
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
1
Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı içeren klasörü, 
Media Browser’ın (Medya Tarayıcısı) Views 
(Görünümler) panelinde seçiniz ve tıklayınız.
Fotoğraflar Preview (Önizleme) Alanı’nda görüntülenir.
2
Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı Preview (Önizleme) 
Alanı’nda seçiniz ve çift tıklayınız.
Seçilen fotoğraf, Photo Viewer 
(Fotoğraf Görüntüleyici) ile gösterilir. 
Bir film veya ses dosyası seçilirse, 
Media Player (Medya Oynatıcı) 
içerisinde görüntülenir.
Photo Viewer (Fotoğraf Görüntüleyici) 
ile, bir fotoğrafın ekran boyutunu 
büyütebilir/küçültebilir veya bir 
fotoğrafı düzenleyebilirsiniz. Media 
Player (Medya Oynatıcı) içerisinde aynı zamanda bir filmi veya ses 
dosyasını oynatabilir ya da düzenleyebilirsiniz.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” programını başlatmadan, bir 
fotoğraf, film veya ses dosyasının üzerine çift tıklayarak bu dosyayı 
Photo Viewer (Fotoğraf Görüntüleyici) veya Media Player (Medya 
Oynatıcı) içerisinde görüntüleyebilirsiniz.
Fotoğrafların Görüntülenmesi