Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
220
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
Bir Macintosh’la Bağlantı Kurulması
Tedarik edilmiş olan USB kabloyu (I-USB7) kullanarak kamerayı 
Macintosh’a bağlayınız.
1
Macintosh’unuzu açınız.
2
Kameranızı kapatınız.
3
Kameranızı USB kablo ile Macintosh’unuza bağlayınız.
USB kablosunun terminalini kameranın ön tarafındaki ok işaretine  
bakacak şekilde bağlayınız.
4
Kameranızı açınız.
Kamera, masaüstünüzde [NO NAME] olarak tanımlanır.
Kamera ile Macintosh’unuzun Bağlanması
• Eğer SD Hafıza Kartının birim etiketi varsa, [NO NAME] yerine birim 
etiketinin adı görünür. Yeni ve formatlanmamış bir SD Hafıza Kartında 
imalatçının adı ya da model numarası görünebilir.
• Kamera bir Macintosh’a bağlıyken zamanlayıcı ışığı yanıp söner.