Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
221
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
Kamera ile çekilmiş olan fotoğrafları Macintosh’unuza aktarınız.
5
[Go] (Git) menüsünden [Applications] (Uygulamalar) 
seçimini yapın.
[Applications] (Uygulamalar) klasörü görünür.
6
[MediaImpression 2.0 for 
PENTAX] simgesine çift-
tıklayınız.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” 
başlar ve [Start Page] (Başlangıç 
Sayfası) görünür.
7
[Import] (Al) üzerine tıklayın.
8
[Get Media from] (Medyayı 
şuradan al) açılır listesinde 
kamerayı seçin.
Fotoğrafların Aktarımı
Eğer kamerada SD Hafıza Kartı yoksa, dahili hafızada kayıtlı olan 
fotoğraflar Macintosh’unuza aktarılacaktır.