Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
222
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
9
Kopyalamak için bir fotoğraf seçin.
Varsayılan ayarda, cihazdaki tüm 
medya dosyaları bilgisayarınıza 
aktarılacaktır. Eğer bunlardan sadece 
bazılarını almak istiyorsanız, almak 
istediğiniz dosyaları önceden 
seçmelisiniz.
10
 [Destination Folder] (Hedef 
Klasör), [Subfolder Name] (Alt 
Klasör Adı) ve [Import Options] 
(Alma Seçenekleri) bilgilerini 
belirleyiniz ve [Import] (Al) 
üzerine tıklayınız.
Fotoğraflar Macintosh’unuza 
kopyalanır.
11
[Done] (Tamam) üzerine tıklayın.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” için 
[Media Browser] (Medya Tarayıcısı) 
ekranı belirir.
1
Masaüstündeki [NO NAME] öğesini çöp kutusuna 
sürükleyiniz.
SD Hafıza Kartının birim etiketi varsa, aynı isme sahip simgeyi de çöp 
kutusuna sürükleyiniz.
2
USB kabloyu Macintosh ve kameradan çıkarınız.
Kameranın Macintosh İle Bağlantısının Kesilmesi