Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
223
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” programı, fotoğrafları 
görüntülemenize ve yönetmenize imkan verir.
1
[Applications] (Uygulamalar) klasöründeki 
[MediaImpression 2.0 for PENTAX] simgesine çift 
tıklayınız.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” başlar ve [Start Page] (Başlangıç 
Sayfası) görünür.
2
[All Media] (Tüm Medya) üzerine tıklayınız.
[Media Browser] (Medya Tarayıcısı) ekranı görüntülenir.
• Eğer kamera (kaldırılabilir disk) “MediaImpression 2.0 for PENTA” gibi 
bir uygulama tarafından kullanılıyorsa, uygulama kapatılıncaya kadar 
kameranın bağlantısı kesilemez.
• USB kablo Macintosh’unuzdan veya kameradan çıkarıldığında 
kamera otomatik olarak oynatım moduna geçecektir.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” 
Uygulamasının Başlatılması
Media Browser (Medya Tarayıcısı) Arayüzü
A
B
C