Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
224
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
A Views (Görünümler) paneli
Views (Görünümler) paneli Media Browser’ın (Medya Tarayıcısı) sol 
tarafında görünür; medya dosyalarınızda arama yapmak, bu dosyaları 
incelemek ve düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuz araçlarla seçenekleri 
sağlar. Bu programı ilk defa kullandığınızda başlıca görünüm “Folders” 
(Klasörler) olur. Folders (Klasörler) görünümünde, dosyalar sabit 
diskinizdeki konumlarına bağlı olarak görüntülenir.
B Preview (Önizleme) Alanı
Preview (Önizleme) Alanı, Media Browser’ın (Medya Tarayıcısı) 
merkezinde görünür; medya dosyalarının küçük resimleri ile seçilen bir 
klasörde bulunan dosyalarla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüler.
C Action (Eylem) düğmeleri
Action (Eylem) düğmeleri, Media Browser’ın (Medya Tarayıcısı) 
aşağısında görünür. Seçebileceğiniz eylemler, Media Browser (Medya 
Tarayıcısı) içerisinde seçilen medya dosyasının kategorisine bağlı 
olarak değişir. Bunlar arasında şunlar mevcuttur: Photo Editing (Fotoğraf 
Düzenleme), Easy Archive (Kolay Arşivleme), Share (Paylaşma), 
Upload (Yükleme), Geotag, Import (Dosya Alma), Slideshow (Slayt 
Gösterisi), Media Player (Medya Oynatıcı), Make Movie (Film 
Oluşturma) ve Photo Viewer (Fotoğraf Görüntüleyici).
1
Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı içeren klasörü, 
Media Browser’ın (Medya Tarayıcısı) Views 
(Görünümler) panelinde seçiniz ve tıklayınız.
Fotoğraflar Preview (Önizleme) Alanı’nda görüntülenir.
2
Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı Preview (Önizleme) 
Alanı’nda seçiniz ve çift tıklayınız.
Fotoğrafların Görüntülenmesi