Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
225
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
Seçilen fotoğraf, Photo Viewer 
(Fotoğraf Görüntüleyici) ile gösterilir. 
Bir film veya ses dosyası seçilirse, 
Media Player (Medya Oynatıcı) 
içerisinde görüntülenir.
Photo Viewer (Fotoğraf Görüntüleyici) 
ile, bir fotoğrafın ekran boyutunu 
büyütebilir/küçültebilir veya bir 
fotoğrafı düzenleyebilirsiniz. Media 
Player (Medya Oynatıcı) içerisinde aynı zamanda bir filmi veya ses 
dosyasını oynatabilir ya da düzenleyebilirsiniz.
Yardım sayfalarını kullanarak “MediaImpression 2.0 for PENTAX” 
programının nasıl kullanılacağı ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
1
[Help] (Yardım) menü çubuğunda [MediaImpression 
Help] (MediaImpression Yardımı) seçimini yapın.
Yardım ekranı belirir.
2
İstenen başlığa tıklayınız.
Açıklama görüntülenir.
“MediaImpression 2.0 for PENTAX” Kullanımı İle 
İlgili Ayrıntılar