Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
226
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
Bir Eye-Fi Kartı İle Fotoğraf Aktarımı
Kameraya dahili bir kablosuz LAN hafıza kartı (Eye-Fi kartı) takıldığında, 
bilgisayarınıza ve istediğiniz web sitesine otomatik olarak fotoğraf 
aktarabilirsiniz.
1
Eye-Fi kartınız için kablosuz LAN erişim noktası ve 
aktarım hedefi gibi gerekli ayarları yapın.
Eye-Fi kartını ayarlamakla ilgili ayrıntıları öğrenmek için bu kartla 
beraber verilen talimat kılavuzuna bakın.
2
Kamerayı kapatın.
3
Eye-Fi kartını kameraya takın.
4
Kamerayı açın.
5
[W Ayarı] menüsünde [Eye-Fi] için O (Açık) seçimini 
yapın.
Fotoğraflar otomatik olarak aktarılır. Kamera ayarını yapmakla ilgili 
ayrıntıları öğrenmek için “Eye-Fi İletişimi Ayarlamak” (s.196) 
bölümüne bakın.
Aşağıdaki simgelerden biri ekranda görüntülenir.
Aktarılıyor. [Eye-Fi] O olarak ayarlandığında; fotoğraf aktarırken veya 
erişim noktasını ararken.
Aktarma için bekleniyor. [Eye-Fi] O olarak ayarlandığında; aktarım 
yapmazken.
Aktarıma izin verilmiyor. [Eye-Fi] P olarak ayarlandığında.
Sürüm hatası. Eye-Fi kartının sürüm tarihi geçmiş olduğunda veya Eye-
Fi kartı yazmaya karşı korumalı olduğunda.
• Şu Eye-Fi kartları kullanılabilir:
- Eye-Fi  Share
- Eye-Fi Share Video 4GB
• Eye-Fi kartını kullanmadan önce kart üzerindeki donanım yazılımını 
gerektiği gibi güncelleyin.