Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
227
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
• Yeni bir Eye-Fi hafıza kartını ilk defa kullanırken, kartını 
formatlamadan önce Eye-Fi Manager kurulum dosyasını 
bilgisayarınıza kopyalayın.
• Fotoğraflar kablosuz LAN üzerinden aktarılır. Uçaklar gibi kablosuz 
LAN cihazlarının kullanılmasının kısıtlandığı veya yasaklandığı 
konumlarda [Eye-Fi] için P (Kapalı) ayarını yapın veya Eye-Fi kartını 
kullanmayın.
• Eğer eski sürüm bir Eye-Fi kartını takarsanız, ekranda bir hata mesajı 
görüntülenir.
• Görüntüler aşağıdaki durumlarda aktarılmaz:
- Kullanılabilir kablosuz LAN erişim noktaları bulunamadığında
- Pil düzeyi düşük olduğunda (pil seviye göstergesinin rengi sarı veya 
kırmızı olduğunda)
• Ses kaydı içeren ses dosyaları aktarılamaz.
• Çok  sayıda fotoğrafın aktarılması biraz zaman alabilir. Seçmeli AC 
adaptör kitinin (K-AC88) kullanılması tavsiye edilir.
• Fotoğraf aktarımı sırasında Otomatik Kapanma işlevi kullanılamaz.
• Bir film gibi büyük bir dosyanın aktarılması nedeniyle kameranın iç 
ısısı yüksek bir noktaya ulaştığında, dahili bileşenlerin korunması 
amacıyla kamera otomatik olarak kapatılabilir.
• Fotoğrafların bir kablosuz LAN üzerinden aktarılabilmesi için, bir 
kablosuz erişim noktası, İnternet ve uygun İnternet ayarı 
gerekmektedir. Daha fazla ayrıntı için, web sitesine (http://www.eye.fi/) 
başvurunuz.
• Bir  Eye-Fi  kartının nasıl kullanılacağı hakkında bilgi almak için talimat 
kılavuzuna bakın.
• Bir  Eye-Fi  kartında arıza olması durumunda üreticiye başvurunuz.
• Bu kamera bir Eye-Fi kartının kablosuz iletişimini Açık veya Kapalı 
duruma getirme işlevine sahip olsa da olmasa da, kamerada tüm 
Eye-Fi kartı işlevlerinin kullanılabileceği garanti edilmemektedir.
• Bir  Eye-Fi  kartının kullanılmasına sadece Eye-Fi kartının satın alındığı 
ülkede izin verilmektedir. Kartın kullanılacağı ülkenin yerel ve ulusal 
yasaları dikkate alınmalıdır.