Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
230
9
Ek
Her bir Çekim Modu için Mevcut 
Fonksiyonlar
z
: Ayarlanabilir.           ×: Ayarlanamaz.
b
R
9
A
B
 P R 
V
C
C
Zoom düğmesi Zoom işletimi
z
z
z
z
z
z
I
 düğmesi
Yüz Tespiti Açık
z
z
z
z
z
z
z
Gülüş Yakalama
Yüz Tespiti Kapalı
×
z
z
z
×
×
z
Flaş Modu
, (Otomatik)
z
z
z
×
z
z
×
a
 (Flaş Kapalı)
z
z
z
z
z
z
b
 (Flaş Açık)
z
z
×
z
z
z
×
c
 (Otom. + Kırmızı-göz)
z
z
×
×
z
z
×
d
 (Flaş Açık + Krm-göz)
z
z
×
z
z
z
×
b (Yumuşak Flaş)
z
z
×
z
z
z
×
Geçiş Modu
9
 (Standart)
z
z
z
z
z
z
z
g
 (Zamanlayıcı)
z
z
z
z
z
z
z
Z (2-sn. Zamanlayıcı)
j
 (Sürekli Çekim)
×
z
×
×
z
z
×
K
 (HS. Srkl. Çekim)
Odak Modu
= (Standart)
z
z
z
z
z
z
z
q
 (Makro)
r
 (Süper Makro)
z
z
×
z
z
z
z
3 (Pan Odak)
z
z
z
z
z
z
z
s
 (Sonsuzluk)
z
z
z
z
z
z
z
\
 (Manuel Odak)
z
z
z
z
z
z
z
[A Kayıt 
Modu] menüsü
Kaydedilen Piksel
z
z
z
z
Beyaz Dengesi
z
z
z
Odaklama Alanı
z
z
z
z
z
AE Ölçme
z
z
Hassasiyet
z
z
z
z
z
EV Telafisi
z
z
z
z
z
D-Menzil Ayarı
×
z
×
z
z
z
z
Piksel Takibi SR/Movie SR
z
z
z
z
Göz Kırp. Tarama
z
z
z
z
z
z
Keskinlik
×
z
z
×
×
z
Doygunluk
Kontrast
Tarih Baskısı
z
z
z
z
z
×
*1
Akıllı Zoom mevcut değildir
*2
Sadece optik zoom mevcuttur
*3
Digital Zoom mevcut değildir
*4
a
 olarak sabitlenir
*5
s
 olarak sabitlenir
*6
 olarak sabitlenir
*7
h olarak sabitlenir
*8
[A Kayıt Modu] menüsünde [Film] içerisinde 
ayarlanır
*9
f olarak sabitlenir
*10 m olarak sabitlenir
*11 f olarak sabitlenir (İlk kare için h olarak 
sabitlenir)
*12 F olarak sabitlenir
Çekim Modu
Fonksiyon