Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
231
9
Ek
H I
 Q 
\ Y K 
B U c
c S N W X F
Sayfa
z
z
z
z
×
z
Zoom işletimi
Zoom düğmesi s.79
z
z
z
z
z
z
z
Yüz Tespiti Açık
I
 düğmesi
Gülüş Yakalama
z
z
z
z
z
z
z
Yüz Tespiti Kapalı
z
z
×
z
z
z
z
, (Otomatik)
Flaş Modu
z
z z
z
z
z
z
a
 (Flaş Kapalı)
z
z
×
z
z
z
z
b
 (Flaş Açık)
z
z
×
z
z
z
z
c
 (Otom. + Kırmızı-göz)
z
z
×
z
z
z
z
d
 (Flaş Açık + Kırmızı-göz)
z
z
×
z
z
z
z
b (Yumuşak Flaş)
z
z
z
z
z
z
z
9
 (Standart)
Geçiş Modu
z
z
z
z
z
z
z
g
 (Zamanlayıcı)
Z (2-sn. Zamanlayıcı)
z
z
×
×
z
×
×
j
 (Sürekli Çekim)
K
 (HS. Srkl. Çekim)
z
z
×
z
z
z
z
= (Standart)
Odak Modu
q
 (Makro)
z
z
×
z
z
×
z
r
 (Süper Makro)
z
z
×
z
z
z
z
3 (Pan Odak)
z
z z
z
z
z
z
s
 (Sonsuzluk)
z
z
×
z
z
z
z
\
 (Manuel Odak)
z
×
z
×
×
Kaydedilen Piksel
[A Kayıt 
Modu] menüsü
z
×
z
×
z
z
Beyaz Dengesi
z
z
×
z
z
z
Odaklama Alanı
z
×
z
×
z
z
AE Ölçme
z
×
×
z
z
z
z
Hassasiyet
z
z
z
z
z
z
z
EV Telafisi
z
z
z
z
z
z
z
D-Menzil Ayarı
z
z
×
×
z
Piksel Takibi SR/Movie SR
z
z
z
z
z
×
×
Göz Kırp. Tarama
×
z
×
z
×
z
z
Keskinlik
Doygunluk
Kontrast
z
z
z
z
z
z
z
Tarih Baskısı
*13 J (Çoklu) olarak sabitlenir
*14 W (Otomatik Takip AF) mevcut 
değildir
*15 L (Çoklu-segment) olarak 
sabitlenir
*16 Otomatik olarak sabitlenir
*17 Hassasiyet minimum ayarına 
sabitlenir
*18 ±0,0 olarak sabitlenir
*19 O olarak sabitlenir
*20 P olarak sabitlenir
*21 Normal ayara sabitlenir
*22 Kapalı olarak sabitlenir
Bu çizelgede yer almayan çekim menüsü öğeleri, Green Modu hariç herhangi bir çekim 
modunda ayarlanabilir. Ancak bu ayarlar, seçilmeleri mümkün olsa bile, belirli çekim 
modlarında ve ayar şartlarında düzgün çalışmayabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen 
aşağıda bilgisi verilen sayfalara bakın.
Fonksiyon
Çekim Modu