Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
232
9
Ek
Mesajlar
Kameranın çalışması esnasında aşağıdaki gibi mesajlar ekranda 
belirebilir.
Mesaj
Açıklama
Pil boş durumda 
Pil bitmiş durumda. Pil şarj cihazını kullanarak pili şarj 
ediniz (s.33).
Hafıza kartı dolu 
SD Hafıza Kartı dolu durumda ve başka fotoğraflar 
kaydedilemez.
Yeni bir SD Hafıza Kartı takınız veya istenmeyen 
fotoğrafları siliniz (s.39s.146).
Kaydedilen fotoğrafların kaydedilen piksel sayısını veya 
kalite seviyesini değiştiriniz ve yeniden deneyiniz (s.158).
Hafıza kartı hatası 
SD Hafıza Kartındaki bir sorundan ötürü resim çekmek ve 
izlemek mümkün değildir. Kartın içindeki fotoğrafları, bir 
bilgisayar kullanarak görüntüleyebilir ya da 
kopyalayabilirsiniz.
Dahili hafıza formatlı 
değil
Dahili hafıza içerisindeki veriler hasarlıdır. Dahili hafızayı 
formatlayınız.
Kart formatlı değil 
Takmış olduğunuz SD Hafıza Kartı, formatlanmamış 
durumda ya da bilgisayar veya bir başka cihazda 
formatlanmış olup bu kamera ile uyumlu değil. SD Hafıza 
Kartını kamerada formatlayınız (s.186).
Kart kilitlendi 
SD Hafıza Kartı yazma-korumalıdır (s.41).
Sıkıştırma hatası 
Kamera bir fotoğrafı sıkıştıramadığı zaman bu mesaj belirir. 
Fotoğrafın kaydedilen piksel sayısını değiştiriniz ve tekrar 
çekim yapmayı ve bunu kaydetmeyi deneyiniz.
Fotoğraf/ses yok 
SD Hafıza Kartında fotoğraf/ses dosyası yoktur.
Film kaydı durduruldu 
Bu mesaj, film kaydı esnasında kameranın dahili 
sıcaklığının normal çalışma limitini geçmesi halinde belirir.
Aşırı ısınmadan dolayı 
zarar görmemek için 
kamera kapanacaktır
Aşırı ısınmış olduğu için kamera kapanmıştır. Kameranın 
soğumasını bekleyiniz ve daha sonra tekrar çalıştırınız.
Siliniyor
Bu mesaj, bir fotoğraf ya da ses dosyasının silinmesi 
esnasında belirir.
Kamera, bu fotoğrafı ve 
sesi oynatamıyor
Bu kamera tarafından desteklenmeyen formattaki bir 
fotoğrafı veya ses dosyasını oynatmaya çalışıyorsunuz. 
Bunu, başka marka bir kamerada ya da bilgisayarınız 
üzerinde oynatmanız mümkün olabilir.