Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
233
9
Ek
Fotoğraf 
klasörü oluşturulamadı
En büyük numaraya (999) sahip klasördeki en büyük dosya 
numarası (9999) bir fotoğrafa atanmıştır ve başka herhangi 
bir fotoğraf kaydedilemez. Yeni bir SD Hafıza Kartı takınız 
ya da mevcut kartı formatlayınız (s.186).
Korumalı
Silmeye çalıştığınız fotoğraf ya da ses dosyası korumalıdır 
(s.152).
Veri kaydediliyor 
Bir fotoğraf kaydedilirken ya da koruma ayarı veya DPOF 
ayarı değiştirilirken Q moduna geçmeye çalışırsanız 
görüntülenir. Fotoğraf kaydedildikten ya da ayar 
değiştirildikten sonra kaybolur.
Veri işlemden geçiriliyor 
Fotoğraf işleme dolayısıyla ya da SD Hafıza Kartı ya da 
dahili hafıza formatlanırken bir fotoğrafı göstermek için 
kamera beş saniyeden daha fazla zamana ihtiyaç 
duyduğunda görüntülenir.
Dahili hafıza dolu 
Bir fotoğraf kaydedilirken dahili hafıza dolu olduğunda 
görüntülenir.
İşlemden geçirilecek 
fotoğraf yok
Fotoğraflar veya ses dosyaları olmadığı zaman 
görüntülenir.
Bu fotoğraf/ses 
işlemden geçirilemiyor
İşlemden geçirilemeyen dosyalar olduğunda görüntülenir.
Kamerada kart yok 
Hiçbir SD Hafıza Kartı takılı olmadığında görüntülenir.
Dahili hafıza, 
fotoğrafların/seslerin 
kopyası için yeterli değil
Kopyalama işlemini gerçekleştirmek için dahili hafızada 
yeteri kadar yer olmadığında görüntülenir.
Düzgün bir biçimde 
işlemden geçirilemiyor
Kırmızı-göz Telafisi işlemi başarısız olduğunda 
görüntülenir.
Dahili hafızadaki 
fotoğraf/sesi görüntüler
Kamera, dahili hafıza ekranına girdiği zaman görüntülenir.
Piksel Haritlm. işlemini 
etkin kılmak için yeterli 
pil gücü yok
Eğer pil seviyesi yetersiz ise piksel haritalama esnasında 
belirir. Pili tam olarak şarjlı olan pille değiştiriniz veya bir AC 
adaptör kiti K-AC88 (seçmeli) kullanınız. (s.37)
Bu kart bu kamera ile 
uyumlu değildir
Kart sürümünün tarihi geçmiş olduğunda ve bu kamera 
tarafından desteklenmediğinde görüntülenir (s.226).
Bu Eye-Fi kartının 
sürümü artık geçersiz
Mesaj
Açıklama