Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
234
9
Ek
Sorun Giderme
Sorun
Neden
Çözüm
Kamera açılmıyor
Pil takılı değil
Bir pilin takılı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Takılı değil ise, pili takınız.
Pil yanlış bir şekilde 
takılmış durumda
Pilin yönlerini kontrol ediniz. Pili, pil 
yuvasındaki +- sembollerine uygun 
olarak tekrardan yerine takınız (s.34).
Pil bitmiş durumda
Pili şarj ediniz.
Ekranda hiçbir 
fotoğraf 
görüntülenmiyor
Kamera bir bilgisayara 
ya da yazıcıya bağlı 
durumdadır
Kamera bir bilgisayara bağlı olduğu 
zaman ekran kapanır.
Kamera bir TV’ye bağlı 
durumda
Kamera bir TV’ye bağlı olduğu zaman 
ekran kapanır.
Ekran görüntüsü 
net değil
Ekranın parlaklık 
seviyesi çok karanlık 
olarak ayarlanmıştır
[W Ayarı] menüsünde [Parlaklık Svysi] 
kısmında parlaklık seviyesini ayarlayın 
(s.197).
Güç Tasarruf 
fonksiyonu açık 
durumda
Güç Tasarruf fonksiyonu aktif durumda 
iken, belli bir zaman geçtikten sonra 
ekran otomatik olarak kararır. Normal 
parlaklık seviyesine dönmek için bir 
düğmeye basınız.
Güç Tasarruf fonksiyonunu kapatmak 
için, [W Ayarı] menüsünde [Güç 
Tasarrufu] için [Kapalı] ayarını seçin 
(s.197).
Deklanşöre 
basılamıyor
Flaş şarj oluyor
Flaş şarj olurken resim çekilemez. Şarj 
işlemi bitinceye kadar bekleyiniz.
SD Hafıza Kartı veya 
dahili hafızada yer yok
İçerisinde boşluk olan bir SD Hafıza Kartı 
takınız veya istenmeyen resimleri siliniz 
(s.39, s.146).
Kayıt
Kayıt işlemi bitinceye kadar bekleyiniz.
Flaş kullanıldığı 
zaman resim 
karanlık çıkıyor
Nesne, gece ortamı 
gibi karanlık bir 
ortamda çok uzakta 
duruyor
Eğer nesne çok uzak bir konumda 
bulunuyorsa resim karanlık çıkar. 
Resimleri belirtilen flaş menzilinde 
çekiniz.