Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
235
9
Ek
Nesne odakta 
değil
Nesne üzerine 
otomatik odak 
seçeneği ile odaklama 
yapılmasında zorluk 
var
Kamera bu gibi nesnelerin üzerine 
odaklama yaparken zorlukla 
karşılaşabilir: Düşük-kontrastlı nesneler 
(beyaz bir duvar, mavi bir gökyüzü v.b.), 
karanlık nesneler, ince desenli nesneler, 
hızlı hareket eden nesneler. Bir pencere 
veya ağ üzerinden çekim yapılırken de 
uygun odaklama elde edilmesi zordur. 
Odak kilidini (s.69) kullanarak çekim 
yapmayı veya odağı manuel olarak 
ayarlamayı (Manuel Odak) (s.104) 
deneyiniz.
Nesne, odaklama 
alanı içinde değil
İstenen nesneyi, ekranın ortasındaki 
odak çerçevesinin (odaklama alanı) içine 
konumlandırınız. Eğer bunun yapılması 
zor ise, ilk olarak odağı istenen nesneye 
kilitleyiniz (odak kilidi) ve sonrasında 
resmi yeniden oluşturmak üzere 
kamerayı hareket ettiriniz.
Flaş patlamıyor
Flaş modu a olarak 
ayarlı
, (Otomatik) veya b (Flaş Açık) olarak 
ayarlayın(s.101).
Geçiş modu j veya 
K
 olarak ayarlı
Odak modu s olarak 
ayarlı 
Çekim modu C veya 
S
 olarak ayarlı
Flaş bu modlarda patlayamaz.
Çok ender durumlarda, statik elektrik, kameranın kötü işlev 
göstermesine neden olabilir. Bu durumda, pili çıkarınız ve yeniden 
yerine takınız. Eğer bunun sonrasında kamera düzgün bir şekilde 
çalışıyorsa, normal duruma dönülmüş demektir, kameranın kullanımına 
devam edebilirsiniz.
Sorun
Neden
Çözüm