Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
240
9
Ek
Temel İşlem
Seçenek
Fonksiyon
Fabrika Ayarı
En Son 
Hafıza 
Ayarı
Ayarı 
Sıfırlama Sayfa
Q
 düğmesi
İşletim Modu
Q
 modu
Zoom düğmesi Zoom Konumu
Tam geniş açı
*
Hayır
Dört-yollu 
kontrol 
düğmesi
2
Geçiş Modu
9
 (Standart)
*
Evet
3
Çekim Modu
b (Otomatik Resim)
Evet
Evet
4
Flaş Modu
,
 (Otomatik)
*
Evet
5
Odak Modu
= (Standart)
*
Evet
düğmesi
Menü Ekranı
Çekim modu:
[A Kayıt Modu] 
menüsü
Oynatım modu:
[W Ayarı] menüsü
4/W 
düğmesi
Bilgi Ekranı
Normal
*
Evet
I
 düğmesi
İşletim Modu
Yüz Tespiti Açık
*
Evet