Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
247
9
Ek
GARANTİ POLİÇESİ
Yetkili, dürüst fotoğrafçılık dağıtım kanalları aracılığı ile satın alınan tüm PENTAX 
kameralar, satın alınma tarihinden itibaren on iki ay süre ile malzeme ya da işçilik 
hatalarına karşı garantilidir. Bu süre içerisinde, cihazın herhangi bir etkiye maruz 
kaldığına dair belirti olmaması, kum ya da sıvı yüzünden zarara uğramamış 
olması, yanlış kullanım, pil ya da kimyasal aşınmanın söz konusu olmaması, 
kullanım talimatlarının aksine çalıştırılmamış olması ya da herhangi yetkisi 
olmayan bir tamirci tarafından değiştirilmemiş olması koşulu ile ücret 
alınmaksızın arızalı parçalar değiştirilecek ve servis sağlanacaktır. Üretici ya da 
onun yetkili temsilcileri, bu kişiler tarafından yazılı onay olmaksızın yapılan hiçbir 
tamir ya da değişiklikten ve hatalı malzeme ya da işçilik veya başka hangi 
sebepten ötürü olursa olsun, gecikme, kullanım kaybı ya da diğer dolaylı ya da 
herhangi bir müteakip zarardan sorumlu değildir; ve her türlü garanti ya da 
teminat kapsamında üretici ya da yetkili temsilcilerine ait açık ya da dolaylı 
sorumluluğun, burada da belirtildiği üzere, sadece parça değişimi ile kısıtlı olması 
üzerinde açıkça mutabık kalınmıştır. Yetkili olmayan PENTAX servis tesisleri 
tarafından yapılan hiçbir tamir için geri ödeme yapılmaz.
12 Aylık Garanti Süresinde Uygulanacak Prosedür
12 aylık garanti süresi içerisinde arızalı olduğu kanıtlanan tüm PENTAX ürünleri, 
cihazın satın alındığı yere ya da üreticiye iade edilmelidir. Ülkenizde, üreticinin bir 
temsilcisi bulunmuyorsa, ön ödemeli posta ile cihazı üreticiye gönderiniz. Bu 
durumda, gerekli olan karmaşık müşteri prosedürleri nedeniyle, cihazın size geri 
gönderilmesi uzun bir süre alacaktır. Cihaz garanti altında ise, gerekli tamirat 
yapılacak, parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek ve servisin tamamlanmasını 
müteakip size iade edilecektir. Cihaz garanti altında değilse, üreticinin ya da onun 
yetkili temsilcilerinin normal ücretleri uygulanacaktır. Gönderi ücretleri, cihazın 
sahibi tarafından karşılanacaktır. PENTAX ürününüzü ülke dışından satın 
aldıysanız, garanti süresi içerisinde servise vermek istemeniz durumunda, 
üreticinin söz konusu ülkede bulunan temsilcileri tarafından normal işlem ve 
servis ücretleri uygulanabilir. Bu durum göz önünde bulundurulmaksızın, üreticiye 
iade edilen PENTAX ürünü, bu prosedür ve garanti poliçesi uyarınca, ücret 
alınmaksızın servise alınacaktır. Ancak her türlü durumda, gönderi ücretleri ve 
gümrük masrafları, gönderen tarafından karşılanacaktır. Gerektiğinde satınalma 
tarihinizi kanıtlayabilmeniz için, lütfen cihazınızın satın alınmasına ilişkin fiş ya da 
faturanızı bir yıl süre ile saklayınız. Ekipmanınızı servise göndermeden önce, 
doğrudan üreticiye gönderdiğiniz durumlar dışında, üreticinin yetkili temsilcilerine 
ya da bu kişiler tarafından onaylı tamir merkezlerine gönderdiğinizden emin 
olunuz. Her zaman servis ücretini sorunuz ve verilen servis ücretini kabul ettikten 
sonra servis merkezine servis işlemine başlamalarını söyleyiniz.