Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
23
Ekran çekim modunda fotoğrafın çekim koşulları gibi bilgileri görüntüler. 
4/W düğmesine her bastığınızda ekran aşağıdaki sırayla 
değişir: “Normal Ekran”, “Histogram + Bilgi” ve “Bilgi Yok”.
Ekran İşaretleri
A
 Modunda Ekran
Çekim modu 9 (Green) modu olarak ayarlı 
olduğunda, ekran monitörü sağdaki gibi 
görüntülenir. 4/W düğmesine (s.78) 
basarak ekrandaki bilgileri değiştiremezsiniz.
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
14:25
14:25
14:25
38
38
38
OK
OK
OK
38
38
38
12
M
200
200
200
38
Histogram + Bilgi
Bilgi Yok
Normal Ekran
38
38
38