Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
249
9
Ek
ABD içerisindeki müşteriler için 
FCC UYGUNLUK BİLDİRİMİ 
Bu cihaz FCC Kuralları içerisinde 15. Kısıma uygundur. Bu cihazın 
çalışması şu iki koşulu karşılamaktadır: (1) Bu cihaz zararlı girişim 
oluşturmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek 
girişimler dahil olmak üzere, dışarıdan gelebilecek girişimleri kaldırabilir.
Uygunluğu belirlemekle sorumlu tarafın onaylamadığı değişiklikler veya 
modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, 15. Kısım kapsamında bir B 
Sınıfı dijital cihaz için öngörülen sınırlara uygun olduğu saptanmıştır.
Bu sınırlar bir mesken içerisinde zararlı girişime karşı makul koruma 
sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekansında enerji 
üretir, kullanır ve radyo frekansına enerji yayabilir; eğer bu cihaz 
talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimine 
zarar verecek girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumun girişime 
neden olmayacağına dair garanti verilmemektedir.
Eğer bu ekipman radyo veya televizyon sinyal alımına zarar veren 
girişime neden olursa (bunu belirlemek için ekipmanı kapatıp 
açabilirsiniz), kullanıcıya, aşağıdaki önlemlerden birini veya daha 
fazlasını alarak girişim sorununu çözmeye çalışması önerilmektedir:
• Alıcı antenin yönünü değiştirin veya anteni başka bir konuma koyun. 
Alıcı ile ekipman arasındaki mesafeyi artırın. 
Ekipmanın takılı olduğu prizin üzerinde bulunduğu elektrik devresiyle 
alıcının bağlı olduğu elektrik devresinin farklı olmasını sağlayın.
* Yardım almak amacıyla satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV 
teknisyenine başvurun.
Kanada içerisindeki müşteriler için 
Bu B Sınıfı dijital ekipman, Kanada ICES-003’e uygundur.
Pour les utilisateurs au Canada 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-
003 du Canada.
SADECE A.B.D., CALIFORNIA İÇİN
Perklorat Maddesi mevcuttur; özel işlemler gerekli olabilir. Bu kamerada 
kullanılan lityum pilinde perklorat maddesi mevcuttur; bunun için özel 
işlemler gerekebilir. Bkz. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate