Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
251
9
Ek
Eski Cihazların ve Kullanılmış Pillerin Toplanması ve Elden 
Çıkarılması ile ilgili Kullanıcılar için Bilgiler
1. Avrupa Birliği’nde
Ürünlerde, ambalajda ve/veya birlikte gelen belgelerde 
bulunan bu semboller, kullanılmış elektrikli ve elektronik 
cihazların ve pillerin genel evsel atıklarla karıştırılmaması 
gerektiği anlamına gelir.
Kullanılmış elektrikli/elektronik cihazlar ve piller ayrı olarak 
işleme tabi tutulmalı ve bu tip ürünlerin uygun muamele, 
yeniden kazanım ve yeniden dönüşümünü gerekli kılan 
mavzuatla uyum içinde olmalıdır.
Üye ülkelerin uygulamasını takiben, AB ülkelerinde bulunan 
şahıslar kullanılmış elektrikli/elektronik cihazları ve pilleri, 
belirlenmiş toplama tesislerine ücretsiz olarak teslim edebilir*. 
Bazı ülkelerde, yerel bayiniz de benzer bir ürünü satın almanız 
halinde eski ürününüzü ücretsiz olarak teslim alabilir.
*Daha fazla detay için lütfen yerel makamlarla irtibat kurunuz.
Bu ürünü düzgün şekilde elden çıkararak, atığın gerekli 
muamele, yeniden kazanım ve yeniden dönüşüm işlemlerine 
tabi tutulmasının sağlanmasına katkıda bulunacak ve böylece, 
uygun olmayan elden çıkarma yöntemlerinden kaynaklanan 
çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel negatif etkileri 
önlemiş olacaksınız.
2. AB dışındaki diğer ülkeler
Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği dahilinde geçerlidir. Eğer 
bu parçaları elden çıkarmak istiyorsanız, lütfen yerel mercilerle 
ve bayinizle irtibat kurunuz ve uygun elden çıkarma metodu ile 
ilgili bilgi edininiz.
İsviçre için: Yeni bir ürün satın alınmış olmasa bile kullanılmış 
elektrikli/elektronik cihazı ücretsiz olarak bayiye teslim 
edebilirsiniz. Toplama tesisleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler 
www.swico.ch ya da www.sens.ch websitelerinde mevcuttur.
Pil sembolü ile ilgili not (yandaki iki sembolün açıklaması): 
Bu sembol, kullanımdaki kimyasal element veya bileşik için 
belirlenen isimle birlikte kullanılmalıdır. Bu durumda, söz konusu 
kimyasal madde için Yönergelerce belirlenmiş olan gerekliliklere 
uyulmalıdır.