Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
255
9
Ek
İ
K
Kırmızı-göz 
M
Manuel Odak \ ............ 103
Merkez-ağırlıklı 
N
O
Otomatik + 
Kırmızı-göz c ..................101
Ö
P