Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
25
* 4  aşağıdaki koşullara bağlıdır.
f
[A Kayıt Modu] menüsünde [Piksel Takibi SR] için P (Kapalı) 
ayarı yapılmışken, deklanşöre yarıya kadar basıldığında ve 
kamera sarsıntısının oluşması muhtemelse
M
[Piksel Takibi SR] için O ayarı yapıldığında
* 5  ve  6,  yalnızca deklanşör düğmesine yarıya kadar basıldığı zaman 
belirir.
* 9 için, odak modu = olarak ayarlandığında ve Otomatik-Makro 
fonksiyonu etkin halde olduğunda, ekranda q belirir (s.103).
* Çekim moduna bağlı olarak bazı göstergeler beliremeyebilir.
Fotoğraf Çekme Modunda Histogram + Bilgi/Bilgi Yok Ekranı
“Histogram + Bilgi” seçildiği zaman A1 ila A19 ve B1 belirir. “Bilgi Yok” 
seçildiği zaman yalnızca B1 belirir.
F3.5
F3.5
1/250
1/250
F3.5
1/250
38
38
38
12
M
200
200
200
+1.0
+1.0
+1.0
+1.0
+1.0
A1
A5 A6 A7 A8
A2
A3
B1
A4
B2
B3
A18 A19
A17
A16
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9