Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
26
* A3,  [A Kayıt Modu] menüsündeki [D-Menzil Ayarı] değerine bağlıdır.
P
[Vurgu Telafisi] için O ayarı yapıldığında
Q
[Gölge Telafisi] için O ayarı yapıldığında
O
Hem [Vurgu Telafisi] hem de [Gölge Telafisi] için O ayarı 
yapıldığında
Eğer hem [Vurgu Telafisi] hem de [Gölge Telafisi] için P (Kapalı) ayarı 
yapılırsa, A3’te hiçbir şey görünmez.
* A4  aşağıdaki koşullara bağlı olarak değişir.
f
[A Kayıt Modu] menüsünde [Piksel Takibi SR] için P (Kapalı) 
ayarı yapılmışken, deklanşöre yarıya kadar basıldığında ve 
kamera sarsıntısının oluşması muhtemelse
M
[Piksel Takibi SR] için O ayarı yapıldığında
* B2 ve B3, yalnızca deklanşör düğmesine yarıya kadar basıldığı zaman 
belirir.
* Çekim modu için 
b (Otomatik Resim) seçimi yapıldığında 
denklanşöre yarıya kadar basarsanız, “Bilgi Yok” seçimi yapılmış olsa 
bile, otomatik olarak seçilen çekim modu A1’de görünür (s.75).
* Çekim moduna bağlı olarak bazı göstergeler beliremeyebilir.
A1 Çekim modu (s.70)
A11 Kalan fotoğraf depolama 
kapasitesi
A2 Yüz Tespiti simgesi (s.73)
A3 D-Menzil Ayarı (s.109)
A12 Pil seviye göstergesi (s.36)
A4 Kamera sarsıntı uyarısı (s.116)
A13 Kaydedilen Piksel (s.106)
A5 Flaş Modu (s.101)
A14 Beyaz Dengesi (s.110)
A6 Geçiş Modu (s.92, s.94)
A15 AE Ölçme (s.112)
A7 Odak Modu (s.103)
A16 Hassasiyet (s.114)
A8 Eye-Fi simgesi (s.226)
A17 Histogram (s.29)
A9 Dijital Zoom/
Akıllı Zoom simgesi (s.79)
A18 EV Telafisi (s.108)
A19 Tarih Baskısı ayarı (s.120)
A10 Hafıza durumu (s.43)
B1 Odak çerçevesi (s.68)
B2 Obtüratör hızı
B3 Diyafram açıklığı