Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
1
Bu kameranın kullanıcıları için bilgiler:
• Bu cihazı güçlü radyasyon veya manyetik alanlar üreten cihazların yakınında 
kullanmayınız veya saklamayınız. 
Radyo vericiler gibi cihazların ürettiği güçlü statik yükler veya manyetik alanlar 
monitörün işleyişini etkileyebilir, kaydedilmiş olan verileri hasara uğratabilir ya 
da ürünün iç devrelerini etkileyerek kameranın kullanılamaz hale gelmesine 
neden olabilir.
• Kameranın monitöründe kullanılan sıvı kristal panel, son derece hassas bir 
teknoloji kullanılarak üretilmiştir. İşlevsel piksel seviyesinin % 99,99 ya da daha 
yüksek olmasına karşın, % 0,01 ya da daha az sayıda pikselin 
çalışmayabileceği ya da çalışmamaları gerekirken çalışabilecekleri ihtimalini 
göz önünde bulundurunuz. Ancak, bunun kaydedilen görüntü üzerinde 
herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
• Eğer kamera parlak bir nesneye karşı doğrultulursa ekranda bir ışık şeridi 
belirebilir. Bu durum “leke” olarak adlandırılır ve kameranın bozuk olduğu 
anlamına gelmez.
• Bu  kılavuzdaki resimlerin ve ekran görüntülerinin, asıl üründen farklı olma 
ihtimali mevcuttur.
• Bu  kılavuzda, hem SD Hafıza Kartı hem de SDHC Hafıza Kartı için SD Hafıza 
Kartları ibaresi kullanılacaktır.
• Bu  kılavuzda kullanılan “bilgisayar(lar)” terimi ya bir Windows PC’yi ya da bir 
Macintosh’u tarif etmektedir.
• Bu  kılavuzda kullanılan “pil” terimi, bu kamera ve aksesuarları için kullanılan her 
tür pil anlamına gelir.
Bu ürünün güvenliği konusunda azami dikkati sarfettik. Bu ürünü 
kullanırken, aşağıdaki sembollerle gösterilmiş unsurlar hakkında özel bir 
dikkat göstermenizi rica ediyoruz.
Kameranızın Güvenli bir Biçimde Kullanımı
Uyarı
Bu sembol, bu maddenin ihlal edilmesi halinde ciddi 
kişisel yaralanmaların ortaya çıkabileceğini 
göstermektedir.
Dikkat
Bu sembol, bu maddenin ihlal edilmesi halinde küçük 
veya orta ölçekli kişisel yaralanmaların veya mal 
kaybının ortaya çıkabileceğini göstermektedir.