Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
28
Yürütme Modunda Normal Ekran/Histogram + Bilgi
(Tüm ekran ögeleri burada anlatım amaçlı olarak görüntülenmektedir.)
Ekran, çekim koşulları gibi bilgileri gösterir. “Normal Ekran” veya 
“Histogram + Bilgi” seçildiği zaman A1’den A12’ye kadar belirir. B1’den 
B7’ye yalnızca “Histogram + Bilgi” seçildiğinde görüntülenir.
* A1  yalnızca fotoğraf çekilmiş olduğu zaman Yüz Tespit fonksiyonu 
çalıştıysa belirir.
* “Normal Ekran” da, eğer iki saniye için hiçbir işlem yapılmazsa A9 ve 
A11 kaybolur.
* A10 yalnızca film, ses dosyaları ve ses notlarının oynatımı esnasında 
ses seviyesi ayarlandığı zaman belirir (s.133, s.180, s.183).
A1 Yüz Tespiti simgesi (s.73)
A9 Pil seviye göstergesi (s.36)
A2 Yürütme modu
A10 Ses seviyesi simgesi
Q
: Fotoğraf (s.132)
A11 Çekim tarih ve saati (s.49)
K
: Film  (s.133)
A12 Dört-yollu düğme kılavuzu
L
: Ses (s.180)
B1 Kaydedilen Piksel (s.106)
A3 Koruma simgesi (s.152)
B2 Beyaz Dengesi (s.110)
A4 Ses notu simgesi (s.183)
B3 AE Ölçme (s.112)
A5 Eye-Fi simgesi (s.226)
B4 Hassasiyet (s.114)
A6 Hafıza durumu (s.43)
B5 Obtüratör hızı
A7 Klasör numarası (s.194)
B6 Diyafram açıklığı
A8 Dosya numarası
B7 Histogram (s.29)
F3.5
F3.5
1/250
1/250
F3.5
1/250
100
100-0038
0038
100-0038
14:25
14:25
14:25
200
200
200
Düzenle
Düzenle
Düzenle
12
M
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
A2
A3
A9
B7
A11
A12
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
A1
A10
A4
A6
A5