Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
29
* A12, “Bilgi Yok” seçildiği zaman bile belirir, ancak iki saniye için hiçbir 
işlem yapılmazsa ekrandan kaybolur. “Normal Ekran” veya “Histogram 
+ Bilgi” içerisinde iki saniye boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, yalnızca 
“Düzenle” ekrandan kaybolur.
Kullanım esnasında her bir kullanılabilir düğme işletimi için aşağıdaki 
gibi bir kılavuz belirir.
Histogram, bir fotoğrafın 
parlaklık dağılımını gösterir. 
Yatay eksen parlaklığı (sola 
doğru koyu, sağa doğru açık) ve 
dikey eksen piksel sayısını 
temsil eder.
Çekimden önceki ve sonraki 
histogramın şekli size 
parlaklığın ve kontrastın doğru 
olup olmadığını söyler; 
pozlamayı ayarlamanızın gerekip gerekmediğine veya resmi tekrar 
çekip çekmemeye karar vermenize imkan verir.
Kılavuz İşaretler
2
Dört-yollu düğme (2)
Zoom  düğmesi
3
Dört-yollu düğme (3)
4/W düğmesi
4
Dört-yollu düğme (4)
Deklanşör düğmesi
5
Dört-yollu düğme (5)
X
i
Yeşil/i düğmesi
3 düğmesi
I
J
I
 düğmesi
Histogramın Kullanımı
OK
SHUTTER
MENU
P
ikse
l s
a
s
ı
Parlaklık
(Karanlık)
(Parlak)