Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
30
Parlaklığın Anlaşılması
Eğer parlaklık doğruysa, grafik orta kısımda tepe noktasını gösterir. Eğer 
fotoğraf çok koyu ise, grafiğin tepe noktası solda, eğer çok açıksa, tepe 
noktası sağda olur.
Fotoğraf çok koyu olduğu zaman, soldaki kısım kesilir (koyu kısımlar) ve 
fotoğraf çok parlak olduğu zaman sağdaki kısım kesilir (parlak kısımlar).
Kontrastın Anlaşılması
Kontrastın dengeli olduğu fotoğraflarda grafik aşamalı olarak zirve 
noktası oluşturur. Kontrastında çok büyük fark ve orta-seviye parlaklığı 
düşük miktarlı olan resimlerde grafik her iki tarafta zirve noktası oluşturur 
ancak fotoğrafların ortasında batar.
Karanlık fotoğraf
Düzgün fotoğraf
Parlak fotoğraf