Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
33
1
Ba
ş
la
rken
Kameraya Güç Verilmesi
Kamera ile birlikte verilen şarj edilebilir lityum-iyon pili (D-LI88) makinede 
ilk defa kullanmadan önce, uzun bir süre kullanmadıktan sonra veya [Pil 
boş durumda] mesajı göründüğünde şarj etmek için, kamera ile birlikte 
verilen pil şarj cihazını (D-BC88) kullanınız.
Not: AC kablosu “Beyan edilmiş, SPT-2 veya NISPT-2 Tipi, 18/2 esnek 
kablo, tanımlı değeri 125 V, 7A, minimum 6 fit (1,8 m)”
1
AC kablosunu pil şarj cihazına takınız.
2
AC kablosunu elektrik prizine takınız.
3
Pili, PENTAX logosu yukarı bakacak şekilde şekilde pil 
şarj cihazına takınız.
Pil şarj edilmekte iken şarj cihazındaki şarj etme göstergesi yanar ve 
şarj işlemi bittiği zaman söner.
4
Şarj etme işlemi bittiğinde pili şarj cihazından çıkarınız.
Pilin Şarj Edilmesi
3
1
2
Pil şarj cihazı
Şarj göstergesi
Şarj halindeyken: Yanar
Şarj etme sona erdiğinde: Söner
Pil
AC kablosu
Elektrik 
prizine